Lifestyle

17 ประเทศที่มีคำสั่งห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า หรือนิโคตินเหลว

ตามรายงานของ Global State of Tobacco Harm Reduction ระบุว่า ประเทศต่างๆ 39 ประเทศมีคำสั่งห้าม ขายบุหรี่ไฟฟ้า หรือนิโคตินเหลว ขณะที่บางประเทศมีการควบคุม หรือให้ใช้อย่างถูกกฎหมาย อาทิ ไทย แบนทุกกรณีตั้งแต่ปี 2014 สิงคโปร์ ห้ามนำเข้า จัดจำหน่าย แจกจ่าย หรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

Read More