Society

เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที ทำอย่างไรให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ในทางพระพุทธศาสนานั้น บอกเอาไว้ว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่ง คนที่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว จึงต้องทำชีวิตให้มันดี มันเหมาะสมกับการที่เราได้เกิดมาเป็นคน ซึ่งสิ่งที่ควรจะทำก็คือกรทำความดี และการไม่ทำความชั่วทั้งหลายนั่นเอง รวมทั้งการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของประชาชนของประเทสท่เราได้เกิดมาด้วย ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือการใช้ชีวิตเองก็ตาม สำหรับแนวทางในการทำชีวิตของเราให้มีคุณค่ามากที่สุด ทั้งต่อตัวเอง ต่อคนอื่น และต่อโลกนี้ ประเทศนี้ คนที่เกิดมาทุกคน ควรจะต้องทำสิ่งเหล่านี้เหมือนกันทุกคน นั่นก็คือ -รู้จักแบ่งปันผู้อื่น การให้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อเราเกิดมาเป็นคน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ

Read More