ประกันชั้น 3 คือ
Lifestyle

ประกันชั้น 3 ราคาประหยัด จะคุ้มไหม?

ปัจจุบัน มีประกันรถยนต์ออกมาหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ในจำนวนที่มากขึ้น ทั้งประกันชั้น 1, ชั้น 2 และประกันชั้น 3 ที่มีราคาต่างกัน ความคุ้มครองก็ต่างกันไป ผู้ขับขี่ก็ต้องมาพิจารณากันก่อนว่า ต้องการขอบเขตความคุ้มครองประมาณไหน แล้วต้องเลือกประกันแบบไหน

ประกันชั้น 3 ราคาประหยัด คุ้มครองอะไร?

จะเห็นได้ว่า ประกันชั้น 3 จะเป็นประกันรถยนต์ที่ค่าเบี้ยประกันถูกที่สุด แต่ความคุ้มครองก็จะถูกจำกัดไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งความคุ้มครองโดยทั่วไปของประกันรถยนต์ชั้น 3 ก็คือชดเชยค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (คู่กรณี)

ชดเชยค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บและต้องเข้ารับการรักษา จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของบุคคลภายนอก (คู่กรณี)

ซึ่งความคุ้มครองของประกันชั้น 3 นั้นจะมุ่งเน้นไปที่ความคุ้มครองตัวบุคคลภายนอกมากกว่าตัวผู้เอาประกันเอง

ประกันชั้น 3 จะคุ้มไหมนะ?

บางคนอาจมีข้อสงสัยว่า ประกันชั้น 3 คือ ประกันที่ไมไ่ด้คุณภาพรึปล่าว เพราะ ประหยัดแบบนี้ ถูกสุด ๆ แบบนี้ กับความคุ้มครองเท่าที่กล่าวไปข้างต้น มันจะคุ้มไหมนะ ก็ต้องย้อนกลับมาพิจารณาหลาย ๆ ปัจจัยของตัวผู้ใช้รถเอง ว่าโดยปกติแล้ว ใช้รถแบบไหน ใช้เพื่ออะไร เพราะถึงแม้ว่ามันจะดูมีขอบเขตความคุ้มครองที่แคบเสียเหลือเกิน แต่มันก็มีประโยชน์และคุ้มค่ากับบางคน

เช่น รถยนต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือรถสาธารณะที่ใช้งานกันหลาย ๆ คน ซึ่งมีประกันชั้น 3 เอาไว้เพื่อดูแลบุคคลภายนอกหรือชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ไปชนคนอื่นเข้า หรือกับรถที่จอดทิ้งไว้เฉย ๆ ไม่ค่อยได้ใช้งาน แต่ต้องมีประกันรถยนต์ติดไว้ การทำประกันชั้น 3 ที่มีราคาย่อมเยาก็จะเข้าท่ากว่า

ส่วนคนที่ใช้รถเป็นประจำ และยังเป็นรถส่วนตัวด้วย ก็แนะนำว่าให้หาความคุ้มครองเพิ่มเติม หรือเลือกซื้อประกันรถยนต์รูปแบบที่ความคุ้มครองครอบคลุมกว่านี้หน่อยน่าจะดีกว่า