มนุษย์
Society

เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที ทำอย่างไรให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ในทางพระพุทธศาสนานั้น บอกเอาไว้ว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่ง คนที่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว จึงต้องทำชีวิตให้มันดี มันเหมาะสมกับการที่เราได้เกิดมาเป็นคน ซึ่งสิ่งที่ควรจะทำก็คือกรทำความดี และการไม่ทำความชั่วทั้งหลายนั่นเอง รวมทั้งการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของประชาชนของประเทสท่เราได้เกิดมาด้วย ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือการใช้ชีวิตเองก็ตาม

สำหรับแนวทางในการทำชีวิตของเราให้มีคุณค่ามากที่สุด ทั้งต่อตัวเอง ต่อคนอื่น และต่อโลกนี้ ประเทศนี้ คนที่เกิดมาทุกคน ควรจะต้องทำสิ่งเหล่านี้เหมือนกันทุกคน นั่นก็คือ

-รู้จักแบ่งปันผู้อื่น การให้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อเราเกิดมาเป็นคน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ บริจาคเงิน และบริจาคอาหารให้กับคนต่างๆ ที่เขาไม่มี แม้แต่การใส่บาตรพระ ก็ถือว่าเป็นการให้ด้วย เป็นการให้ที่ได้บุญมากที่สุดอีกอย่างหนึ่ง การรู้จักให้ มันเป็นการกำจัดความ ตระหนี่ออกจากใจของเรา ไม่ให้เป็นคนที่เห็นแก่ตัว และเมื่อเราเป็นคนที่รู้จักการให้ เราก็จะเป็นคนที่รักที่ชื่นชอบ ของคนทั่วไปด้วย

-ทำประโยชน์ให้สังคม อะไรก็ตามที่เราสามารถช่วยเหลือได้ ไม่ว่าจขขะเป็นการช่วยด้วยแรง ช่วยด้วยใจ เราก็ควรที่จะช่วยตามกำลังของเรา อย่างเช่นการไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่ยากไร้ ด้อยโอกาสต่างๆ ที่เขาไม่มีเหมือนเรา ไปช่วยสอน ช่วยให้กำลังใจ เป็นต้น เราจะได้รู้คุณค่า ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ว่ามีความสำคัญอย่างไร และเราจะต้องทำอะไรเพิ่มบ้าง กับชีวิตของเรา

-ศึกษาธรรมะ ศาสนาพุทธ ถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา ที่ช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความสุข หลักธรรมต่างๆ เราสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ทั้งสิ้น ทั้งเรื่องการทำงาน เรื่องการใช้ชีวิตกับครอบครัว และการอยู่ร่วมกันในสังคม จะทำให้เราเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้น ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร เราต้องทำอะไรบ้าง ให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากที่สุด และการเข้ามาศึกษาพุทธศาสนานั้น ยังเป็นการช่วยสืบทอดศาสนาด้วย

-ใช้ชีวิตอย่างมีสติ เมื่อเราเกิดได้ เราก็ต้องตายได้เหมือนกัน ไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้า เมื่อเรารู้อย่างนี้ ก็ควรใช้ชีวิตที่มีให้มันคุ้มค่ามากที่สุด ว่าเราจะทำอะไรบ้างให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ ให้กับคนรอบข้าง ครอบครัวและประเทศชาติบ้านเมือง เพื่อที่จะเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่เราได้อาศัยเกิดมาได้ เมื่อเราเข้าใจตรงจุดนี้ เราก็จะตระหนักได้เองว่า เราจะทำอะไรเพิ่มบ้าง แต่ถ้ายังใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมาย มันก็ไม่มีอระโยชน์อะไรที่ได้เกิดมา

ทั้ง 4 ข้อถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่คนที่ได้เกิดมาเป็มนุย์แล้วจะต้องทำเหมือนกันทุกคน เพื่อให้ชีวิตของเรามีคุณค่า และมีความสุขมากที่สุดทั้งต่อตัวเอง ต่อคนอื่น และประเทศชาติที่เราอาศัยอยู่ และเราก็จะไม่เสียใจเมื่อตายไปแล้ว ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำความดีเอาไว้